Plan zamówień publicznych na rok 2017

Do pobrania:

Plan zamówień publicznych na rok 2017 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kutnie - stan na dzień 19 stycznia 2017 r.