toystory_pascal up_pascal walle_pascal walle_pascal nemo_pascal

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 23.12.2021 r. wystąpiła awaria naszej skrzynki mailowej, żaden e-mail w tym dniu nie został do Inspektoratu dostarczony.

W związku z powyższym, prosimy o przesłanie emaili z tego dnia jeszcze raz.

Za utrudnienia przepraszamy.

In memoriam

KOMUNIKAT Nr 1/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KUTNIE w sprawie wystąpienia na terenie powiatu łęczyckiego przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków - 13.12.2021 r.

KOMUNIKAT Nr 1/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KUTNIE

w sprawie wystąpienia na terenie powiatu łęczyckiego przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków - 13.12.2021 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przekazuje, iż w dniu 12 grudnia 2021 r. na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach potwierdzono wysoce zjadliwą grypą ptaków H5N1 w próbkach narządów pobranych od padłego żurawia , którego zwłoki w dniu 09.12.2021 r. znaleziono na posesji w miejscowości Gledzianówek, gmina Witonia, powiat łęczycki.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 7/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie z dnia 10 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2021

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej zgłoszenia lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych ubiegających się o wyznaczenie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1557) na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego na rok 2022

 

Pobierz Zarządzenie

Ważne Informacje dla hodowców świń dot. Planów Bezpieczeństwa Biologicznego

Z uwagi na fakt, iż do hodowców świń trafiają niespójne informacje dotyczące konieczności bezzwłocznego przygotowania i zatwierdzenia Planów Bezpieczeństwa Biologicznego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że konieczność przygotowania i zatwierdzenia PBB w terminie do 30 listopada 2021r. dotyczy gospodarstw:

  1. w obszarze objętym ograniczeniami II i III, z których pochodzą zwierzęta lub tam gdzie jest to dopuszczone zgodnie z wymaganiami RWK 2021/605 produkty pochodzące od tych zwierząt poza te obszary;
  2. w obszarze objętym ograniczeniami I Plany Bezpieczeństwa Biologicznego są wymagane tylko w gospodarstwach, z których żywe świnie będą przemieszczane poza granice Polski. PBB nie jest wymagany
    dla gospodarstw w obszarze objętym ograniczeniami I, z których świnie będę przemieszczane do innych gospodarstw lub rzeźni  na terenie kraju.

Informacja o zasięgu obszarów objętych ograniczeniami jest aktualizowana przez Główny Inspektorat Weterynarii dostępna pod linkiem:
https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Główny Inspektorat Weterynarii opracował dwa wzory planu:

  1. Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie  w liczbie 300 sztuk średniorocznie, niezatrudniających pracowników do obsługi zwierząt i produkcji pasz spoza gospodarstwa;
  2. Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie  w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.

Wzory tych dokumentów oraz wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie dostępne są na stronie internetowej pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzorweterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021 

Załącznik nr 1