toystory_pascal up_pascal walle_pascal walle_pascal nemo_pascal

Dla pszczelarzy - przydatny link

Strona Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi:

Aktualności - Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi (wzp-lodz.com.pl)

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń - Ochrona naszych świń przed ASF


Afrykański pomór świń (ASF) to śmiertelna choroba dotykająca świnie domowe i dziki, na którą nie ma szczepionki ani lekarstwa. Chociaż ASF nie jest groźny dla ludzi, może poważnie zaszkodzić hodowli świń. Wybuchy ognisk ASF stanowią poważne zagrożenie dla hodowli świń. Wspólnie, poprzez wykrywanie, zapobieganie i zgłaszanie, możemy powstrzymać jego rozprzestrzenianie się i chronić nasze świnie.

Więcej informacji:

StopASF - Trusted Science for Safe Food (efsa.gitlab.io)

 

Poniżej do pobrania:

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń 

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń cz. 2

Afrykański Pomór Świń

ROZPORZĄDZENIE NR 12/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KUTNIE z dnia 2 sierpnia 2021 r. uchylające Rozporządzenie nr 5/2021 z dnia 14 maja 2021r. w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

ROZPORZĄDZENIE NR 12/2021 
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KUTNIE 
z dnia 2 sierpnia 2021 r. 
uchylające Rozporządzenie nr 5/2021 z dnia 14 maja 2021r. 
w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie 
powiatu łęczyckiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji w związku 
z rozpoczynającym się sezonem lotów treningowych i konkursowych gołębi. 

 

Pobierz Rozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE NR 11/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KUTNIE z dnia 2 sierpnia 2021 r. uchylające Rozporządzenie nr 3/2021 z dnia 14 maja 2021r. w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

ROZPORZĄDZENIE NR 11/2021
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KUTNIE
z dnia 2 sierpnia 2021 r.
uchylające Rozporządzenie nr 3/2021 z dnia 14 maja 2021r.
w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie
powiatu kutnowskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji w związku
z rozpoczynającym się sezonem lotów treningowych i konkursowych gołębi.

 

Pobierz Rozporządzenie

Ratunek dla Chorej Adrianny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie zwraca się z wielką prośbą o pomoc dla chorej Adrianny, córki pracownika Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie.

Poniżej przesyłamy link do zbiórki:

https://zrzutka.pl/27y4xe

 

Dziękujemy za wszelką pomoc!

Uruchomienie pomocy na bioasekurację gospodarstw - informacje

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym  utrzymywane są świnie  – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz  produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

1)  faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi  poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,

2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,

3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Ogłoszenie MRiRW w tej sprawie

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-wsparcia-gospodarstw-utrzymujacych-swinie

ZAŁĄCZNIK - Program wsparcia