toystory_pascal up_pascal walle_pascal walle_pascal nemo_pascal

Wścieklizna

 

  1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz.U. Nr 13, poz.103).

  1. Podejrzenie choroby zakaźnej wścieklizny należy zgłaszać do najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt lub właściwego terytorialnie, powiatowego lekarza weterynarii.
  2. Każde zwierzę wykazujące objawy neurologiczne może być podejrzane o wściekliznę.

 

Pobierz ulotkę