toystory_pascal up_pascal walle_pascal walle_pascal nemo_pascal

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie z dnia 18 listopada 2019r.

Pobierz ogłoszenie

Protokół zdawczo odbiorczy  nieodpłatnego przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego sporządzony dnia 14 grudnia 2019