toystory_pascal up_pascal walle_pascal walle_pascal nemo_pascal

Ogłoszenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie ogłasza nabór dla lekarzy weterynarii, techników weterynarii, do wykonywania czynności z wyznaczenia na terenie zakładu Animex K4 sp. z. o o, ul. Wschodnia 21, 99-300 Kutno, w oparciu o art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej

- sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;

- sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia!

- pobierania próbek do badań;

- badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni.

Szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie; www.piw.kutno.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 530-222-067.