toystory_pascal up_pascal walle_pascal walle_pascal nemo_pascal

Pomoc finansowa dla posiadaczy świń - bioasekuracja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje o możliwości skorzystania przez posiadaczy świń z pomocy finansowej, którą można otrzymać na dostosowanie gospodarstwa do wymogów bioasekuracji.

W terminie do 29 marca 2021r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Pomoc jest finansowana z budżetu PROW na lato 2014-2020.

W ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy zajmują się chowem i hodowlą świń w liczbie nie mniejszej niż 50 sztuk lub zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „ Zachowanie lokalnych ras świń" i chcą wykonywać inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, a wysokość dofinansowania nie może przekraczać 80% kosztów kwalifikacyjnych poniesionych na realizację takiej inwestycji.

Pomoc można otrzymać na:

•         Utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej,

•         Wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji,

•         Wykonanie inwestycji, dzięki której trzoda chlewna będzie utrzymywana w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach z osobnym wejściem, nie łączących się z pomieszczeniami, w których znajdują się inne zwierzęta.

Wsparcie może być również przyznane na wykonanie ogrodzenia chlewni. Wówczas pomoc przyznaje się w formie standardowych stawek jednostkowych w wysokości 80% kwoty stanowiącej sumę:

a)       Iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości planowanego ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek.

oraz

b)      Kosztów ogólnych, nieprzekraczających 10% kosztów poniesionych na realizację tej operacji.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać poprzez platformę wPUAP lub przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (arimr.gov.pl)

oraz uzyskać pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84