toystory_pascal up_pascal walle_pascal walle_pascal nemo_pascal

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT – BIOASEKURACJA

W związku z publikacją w Dz. U. KE  L129/1 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz koniecznością przygotowania stosownych procedur jego wdrożenia, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przekazuje pierwszy dokument dotyczący wdrożenia ww. nowego aktu prawnego, opisujący sposób wdrożenia i interpretacji wymagań zawartych w załączniku II do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605.

 Pobierz:

Załącznik 1 Wytyczne

Załącznik 2 Rozporządzenie