Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami IW do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia na rok 2017

poniedziałek, 30 styczeń 2017 15:20

W związku z art. 16 ust. 1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

Rodzaj czynności: 

a) prowadzenie szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

c)  badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,

d)  sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

e) badania mięsa zwierząt łownych,

f)  sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, 

g) pobierania próbek do badań, 

h)  badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,

i)  niektórych czynności pomocniczych. 

 

Szczegóły w zakładce: Nabór urzędowych lekarzy.