Informacja dla hodowców trzody

Bioasekuracja świń – ważne informacje

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przypomina o nakazie stosowania zasad bioasekuracji przez hodowców świń oraz przekazuje wytyczne do załącznika II RWK 2021/605 z dnia 07.04.2021r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji.

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujący świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie.

 


Podejrzewasz ASF - pobierz ulotkę!

Pobierz ulotkę

W związku z niekorzystnym rozwojem sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium RP, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przypomina podstawowe zasady bioasekuracji do bezwzględnego stosowania w gospodarstwie utrzymującym trzodę chlewną. Gospodarstwa podzielone są na dwie kategorie: komercyjne, czyli takie, które wprowadzają na rynek prosięta lub tuczniki oraz niekomercyjne, które produkują świnie na własny użytek.

W chlewniach niekomercyjnych obowiązywać mają następujące zasady:

• zakaz skarmiania zlewek,

• zakaz kontaktowania świń ze zwierzętami przenoszącymi ASF,

• zakaz wprowadzania do gospodarstw tusz i mięsa upolowanych dzików,

• konieczność zmiany odzieży przed wejściem do chlewni,

• zakaz wstępu do chlewni osobom postronnym,

• ubój świń pod nadzorem lekarza weterynarii,

• zakaz utrzymywania loch/knurów,

• konieczność wyposażenia gospodarstwa w maty dezynfekcyjne.

Z kolei gospodarstwa komercyjne będą musiały przestrzegać tych samych zasad, co niekomercyjne (poza zakazem utrzymywania loch/knurów), a dodatkowo będą musiały przestrzegać opracowanego przez właściciela planu bioasekuracji zatwierdzonego lub rekomendowanego przez inspekcję weterynaryjną. Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, iż konsekwencją braku zagwarantowania koniecznego zabezpieczenia gospodarstwa będzie brak możliwości ubiegania się o odszkodowanie, w sytuacji konieczności likwidacji zwierząt i sprzętu w ognisku choroby.

ULOTKA ASF

Podejrzewasz ASF - pobierz ulotkę!