Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi z Wielkiej Brytanii do Polski po BREXICIE

W związku opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej z dniem 29 marca 2019 r. kraj ten utraci status kraju członkowskiego Unii Europejskiej, stając się państwem trzecim, co jest równoznaczne ze zmianą wymagań dotyczących przemieszczania/przywozu zwierząt z ww. kraju do Unii Europejskiej.

Szczegółowe zasady dotyczycące niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych do/w obrębie Unii Europejskiej w odniesieniu do psów, kotów i fretek reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 Zwierzęta powinny spełniać wymagania przywozowe w zakresie: prawidłowego oznakowania, posiadania ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz aktualnie obowiązującego dokumentu identyfikacyjnego (paszport UE/świadectwo zdrowia). Dodatkowym wymogiem przywozowym z niektórych krajów nienależących do Unii Europejskiej jest obowiązek posiadania udokumentowanego potwierdzenia odpowiedniego wyniku badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania. Zwierzęta przyjeżdżające lub powracające do Unii Europejskiej z terytorium lub kraju trzeciego niewymienionego w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 577/2013 muszą zostać poddane ww. badaniu w jednym z laboratoriów zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Lista laboratoriów znajduje się na stronie Komisji Europejskiej pod linkiem:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en

W nawiązaniu do informacji przekazanych przez Komisję Europejską w chwili obecnej Wielka Brytania nie została umieszczona na żadnej z list KE, uprawniających do dotychczasowych, „uproszczonych” zasad przemieszczania zwierząt domowych, towarzyszących podróżnym.

W związku z powyższym psy, koty oraz fretki przemieszczane z Wielkiej Brytanii do UE po 29 marca 2019 r. będą musiały spełniać wymagania w zakresie:

  • prawidłowego oznakowania - chip,
  • ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie,
  • badania przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania,
  • dokumentu identyfikacyjnego - świadectwa zdrowia.

 

Czytaj więcej...