Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zespól ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Imię i nazwisko

Telefon

 Nr wewnętrzny

E-mail

 Aleksandra Krokos
  Inspektor weterynaryjny

 531-360-403

508

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Dominika Osińska
 Starszy kontroler weterynaryjny

 530-322-165

504

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Krzysztof Błaszczyk
  Inspektor weterynaryjny

 530-203-235

507

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Damian Pląskowski
  Kontroler weterynaryjny

531-355-049

 507

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Do zadań Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt należy:

◾przyjmowanie zgłoszeń i zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt;

◾prowadzenie dochodzeń epizootycznych w miejscach utrzymywania i przebywania zwierząt w celu wykrycia bądź wykluczenia choroby zakaźnej, pobieranie i wysyłanie prób do celów diagnostycznych w ramach urzędowo prowadzonych badań laboratoryjnych w trybie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym badań monitoringowych i kontrolnych;

◾nadzorowanie i prowadzenie czynności w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w miejscach ich utrzymywania i przebywania, w tym w ogniskach chorób, a w szczególności nadzorowanie wykonywania nakazów i zakazów Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie;

◾prowadzenie postępowania dowodowego w sprawach objętych postępowaniem administracyjnym, łącznie z przygotowaniem projektu orzeczenia administracyjnego kończącego to postępowanie;

◾przygotowywanie wymaganych przepisami szczególnymi sprawozdań w zakresie właściwości Zespołu;

◾załatwianie spraw oraz sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami;

◾gromadzenie i przekazywanie informacji w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

◾opracowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

◾kontrolowanie we wszystkich miejscach prowadzenia działalności nadzorowanej spełniania i bieżącego przestrzegania wymagań weterynaryjnych określonych dla poszczególnych rodzajów działalności nadzorowanej;

◾kontrolowanie wprowadzania do obrotu i umieszczania zwierząt na rynkach wspólnotowych, rynku krajowym i rynkach państw trzecich w zakresie handlu, importu i eksportu;

◾prowadzenie rejestru podmiotów objętych nadzorem weterynaryjnym;

◾kontrolowanie wykonywania czynności w zakresie badań kontrolnych zakażeń zwierząt, badania zwierząt w obrocie, koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemicznego w ramach wyznaczeń lekarzy wolnej praktyki przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;

◾kontrolowanie środków transportu żywych zwierząt w zakresie ich zgodności z przepisami o ochronie zwierząt;

◾kontrolowanie w gospodarstwach przestrzegania minimalnych warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich ( dobrostan zwierząt);

◾nadzorowanie i prowadzenie czynności w zakresie realizacji krajowych programów zwalczania niektórych chorób zakaźnych i zoonoz ( ch. Aujeszkyego u trzody chlewnej, niektórych serotypów salmonelli u drobiu, choroby niebieskiego języka u bydła i owiec i innych);

◾kontrola siedzib stad w zakresie identyfikacji i rejestracji bydła, owiec i kóz oraz gospodarstw w zakresie wzajemnej zgodności, prowadzenie raportów oraz współpraca z Biurem Powiatowym oraz Oddziałem Regionalnym ARiMR;

◾sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad podmiotami zajmującymi się wykorzystaniem materiału biologicznego;

◾kontrolowanie wymogów weterynaryjnych w punktach kopulacyjnych zwierząt;

◾sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad stadami zarodowymi i reprodukcyjnymi zwierząt oraz uczestniczenia w ich uznawaniu;

◾przygotowywanie projektów decyzji z prowadzonego nadzoru oraz kontrolowanie wykonania wydanych decyzji;

◾nakładanie mandatów karnych za wykroczenia wskazane w odrębnych przepisach.