toystory_pascal up_pascal walle_pascal walle_pascal nemo_pascal

Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie, na podstawie zarządzenia nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, informuje:

Dnia 27 grudnia 2019 r. (piątek) urząd będzie nieczynny.

Urząd będzie otwarty dnia 14 grudnia 2019 r. (sobota).

 

Ogłoszenie o naborze na umowę zlecenie - dla lekarzy weterynarii i techników weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do czynności urzędowych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje:
że otwiera nabór na rok 2020 dla lekarzy weterynarii i techników weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do czynności urzędowych na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego, na podstawie art. 16 Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej: 

 
 
 
 
 
 
 

Obwieszczenie

Obwieszenie o systemie i rozkładzie czasu pracy oraz o okresie rozliczeniowym.

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze o pracę na umowę zlecenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie poszukuje lekarzy weterynarii do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych. 

Pobierz ogłoszenie