toystory_pascal up_pascal walle_pascal walle_pascal nemo_pascal

Ogłoszenie o naborze na umowę zlecenie - dla lekarzy weterynarii i techników weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do czynności urzędowych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje:
że otwiera nabór na rok 2020 dla lekarzy weterynarii i techników weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji do czynności urzędowych na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego, na podstawie art. 16 Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej: 

 
 
 
 
 
 
 

Obwieszczenie

Obwieszenie o systemie i rozkładzie czasu pracy oraz o okresie rozliczeniowym.

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze o pracę na umowę zlecenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie poszukuje lekarzy weterynarii do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych. 

Pobierz ogłoszenie

Informacja dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że  przeprowadzanie badania przedubojowego drobiu na terenie gospodarstwa pochodzenia wraz z wystawieniem  świadectw zdrowia mogą przeprowadzać następujący urzędowi lekarze weterynarii:

- na terenie powiatu kutnowskiego:

  1. Dariusz Mazur – tel. 607 240 811

- na terenie powiatu łęczyckiego:

  1. Bogusz Cezary – tel. 602-324-422

 

Zgłoszenie faktu utrzymywania drobiu lub innych ptaków (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych)

 

Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi z Wielkiej Brytanii do Polski po BREXICIE

W związku opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej z dniem 29 marca 2019 r. kraj ten utraci status kraju członkowskiego Unii Europejskiej, stając się państwem trzecim, co jest równoznaczne ze zmianą wymagań dotyczących przemieszczania/przywozu zwierząt z ww. kraju do Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Ubój z konieczności

Do pobrania dokumenty które należy wypełnić jeżeli zwierzę zostało poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią:

     1. OŚWIADCZENIE LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCE ZWIERZĘCIA PODDANEGO UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

- Pobierz dokument

     2. OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY SEKTORA SPOŻYWCZEGO, KTÓRY UTRZYMYWAŁ ZWIERZĘ PODDANE UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

- Pobierz dokument