toystory_pascal up_pascal walle_pascal walle_pascal nemo_pascal

Obwieszczenie

Obwieszenie o systemie i rozkładzie czasu pracy oraz o okresie rozliczeniowym.

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze o pracę na umowę zlecenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie poszukuje lekarzy weterynarii do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych. 

Pobierz ogłoszenie

Informacja dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że  przeprowadzanie badania przedubojowego drobiu na terenie gospodarstwa pochodzenia wraz z wystawieniem  świadectw zdrowia mogą przeprowadzać następujący urzędowi lekarze weterynarii:

- na terenie powiatu kutnowskiego:

  1. Dariusz Mazur – tel. 607 240 811

- na terenie powiatu łęczyckiego:

  1. Bogusz Cezary – tel. 602-324-422

 

Zgłoszenie faktu utrzymywania drobiu lub innych ptaków (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych)

 

Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi z Wielkiej Brytanii do Polski po BREXICIE

W związku opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej z dniem 29 marca 2019 r. kraj ten utraci status kraju członkowskiego Unii Europejskiej, stając się państwem trzecim, co jest równoznaczne ze zmianą wymagań dotyczących przemieszczania/przywozu zwierząt z ww. kraju do Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Ubój z konieczności

Do pobrania dokumenty które należy wypełnić jeżeli zwierzę zostało poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią:

     1. OŚWIADCZENIE LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCE ZWIERZĘCIA PODDANEGO UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

- Pobierz dokument

     2. OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY SEKTORA SPOŻYWCZEGO, KTÓRY UTRZYMYWAŁ ZWIERZĘ PODDANE UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

- Pobierz dokument

 

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. Świnia, owca, koza. krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Praktyczne wskazówki

Rozporządzenie nr 12/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 grudnia 2018 r.

Rozporządzenie nr 12/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego.

 

Pobierz Rozporządzenie

Protokół z odstrzału