toystory_pascal up_pascal walle_pascal walle_pascal nemo_pascal

Szanowny Rolniku Pamiętaj!

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR  w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny. 

Informacja o dniu wolnym

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie, na podstawie zarządzenia nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r. dla pracowników urzędów administracji rządowej, informuje że: 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) urząd będzie nieczynny.

Dzień ten zostanie odpracowany w dniu 9 września 2017r. (sobota).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Przepisy powyższego rozporządzenia weszły w życie z dniem 6 kwietnia br.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 4.04.2017 r.

 

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA MIEJSC W KTÓRYCH UTRZYMYWANY JEST DRÓB LUB INNE PTAKI!!!

 

Ważne !!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z dnia 20 grudnia 2016r., poz. 2091), nakazuje się zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Wniosek - Zgłoszenie utrzymywania drobiu.

 

Informacja dla rolników dotycząca SRM

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje o obowiązku przekazywania materiałów szczególnego ryzyka (SRM) - powstających podczas uboju na użytek własny cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz -  do uprawnionych zakładów utylizacyjnych. Najbliższy zakład utylizacyjny uprawniony do odbioru takiego materiału to:

 

P.P.H. HETMAN Sp. z o.o.

Florianów 24

99-311 Bedlno

tel. kom. +48 662-041-241

tel. / fax (24) 282-16-53 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami IW do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia na rok 2017

W związku z art. 16 ust. 1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

Rodzaj czynności: 

a) prowadzenie szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

c)  badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,

d)  sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

e) badania mięsa zwierząt łownych,

f)  sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, 

g) pobierania próbek do badań, 

h)  badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,

i)  niektórych czynności pomocniczych. 

 

Szczegóły w zakładce: Nabór urzędowych lekarzy.