toystory_pascal up_pascal walle_pascal walle_pascal nemo_pascal

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie nr 1/2018

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie nr 1/2018  z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie obwodu łowieckiego zlokalizowanego na obszarze powiatu kutnowskiego

Pobierz Rozporządzenie

 

 

24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie, na podstawie zarządzenia nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, informuje:

W poniedziałek 24 grudnia 2018 r. urząd będzie nieczynny.

Urząd będzie czynny w sobotę, 15 grudnia 2018 r.

Wścieklizna

 

  1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny (Dz.U. Nr 13, poz.103).

  1. Podejrzenie choroby zakaźnej wścieklizny należy zgłaszać do najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt lub właściwego terytorialnie, powiatowego lekarza weterynarii.
  2. Każde zwierzę wykazujące objawy neurologiczne może być podejrzane o wściekliznę.

 

Pobierz ulotkę

Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie, na podstawie zarządzenia nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia dnia 04 maja 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, oraz zarządzenia nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 04 maja 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, informuje:

 

Dnia 04 maja 2018r. (piątek) urząd będzie nieczynny.

Urząd będzie otwarty dnia 19 maja 2018r. (sobota).

Nabór na kandydatów do realizacji zadań w ramach umowy zlecenia – przeprowadzanie kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1077 ze zm.) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy - zlecenia

Rodzaj czynności:

- przeprowadzenia kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji.

Na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego.

Pobierz informacje szczegółowe

Zmiana numerów

UWAGA !!!

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje o zmianie numeru telefonu stacjonarnego oraz numeru fax Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie. Aktualne numery to:

 TEL: (24) 337- 17-00

FAX: (24) 337-17-01

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 lutego 2018 r w związku z z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Rozporządzenie 

Wzór formularza kontroli