toystory_pascal up_pascal walle_pascal walle_pascal nemo_pascal

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Przepisy powyższego rozporządzenia weszły w życie z dniem 6 kwietnia br.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 4.04.2017 r.

 

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA MIEJSC W KTÓRYCH UTRZYMYWANY JEST DRÓB LUB INNE PTAKI!!!

 

Ważne !!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z dnia 20 grudnia 2016r., poz. 2091), nakazuje się zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Wniosek - Zgłoszenie utrzymywania drobiu.

 

Informacja dla rolników dotycząca SRM

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje o obowiązku przekazywania materiałów szczególnego ryzyka (SRM) - powstających podczas uboju na użytek własny cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz -  do uprawnionych zakładów utylizacyjnych. Najbliższy zakład utylizacyjny uprawniony do odbioru takiego materiału to:

 

P.P.H. HETMAN Sp. z o.o.

Florianów 24

99-311 Bedlno

tel. kom. +48 662-041-241

tel. / fax (24) 282-16-53 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami IW do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia na rok 2017

W związku z art. 16 ust. 1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

Rodzaj czynności: 

a) prowadzenie szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

c)  badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,

d)  sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

e) badania mięsa zwierząt łownych,

f)  sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, 

g) pobierania próbek do badań, 

h)  badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,

i)  niektórych czynności pomocniczych. 

 

Szczegóły w zakładce: Nabór urzędowych lekarzy.

Rolniczy handel detaliczny będzie możliwy

W Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone niezbędne do rozpoczęcia procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników:

Czytaj więcej...

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

◾zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

◾nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

◾nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

◾stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

◾stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

◾przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

ULOTKA - pobierz

Informacja - Głównego Lekarza Weterynarii

Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U z 2016 r. poz. 2091) – treść rozporządzenia MRiRW.