Pytanie:

Przyjmowanie i załatwianie spraw jest realizowane zgodnie z zasadami ogólnymi oraz przepisami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Zgodnie z obowiązującym w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kutnie obiegiem korespondencji wszystkie sprawy wnoszone pisemnie bezpośrednio do sekretariatu Inspektoratu rejestrowane są w dzienniku korespondencyjnym. Po zarejestrowaniu, sprawy przekazywane są Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii do dekretacji, a następnie zgodnie z adnotacjami do poszczególnych komórek organizacyjnych Inspektoratu. Przy dekretacji umieszczane są dyspozycje dotyczące sposobu załatwienia sprawy, terminu lub inne adnotacje. Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych kwitują odbiór zadekretowanej korespondencji w dzienniku korespondencyjnym w sekretariacie, a następnie rejestrują przyjęte sprawy we własnych komórkach. Sprawy załatwiane są wg kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Pracownik inspektoratu przygotowuje i przedkłada projekt pisma Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. Po zaaprobowaniu przedkłada się do podpisu czystopis wraz z odpowiednią ilością kopii, a następnie przekazuje się do sekretariatu celem wysłania do adresatów. Sprawy załatwione wysyła się w dniu ich podpisania.

Aby załatwić sprawę w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kutnie należy skontaktować się z tutejszym urzędem:

Adres: Henryka Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno, Godziny:  7:30 – 15:30,

Adres email: sekretariat@piw.kutno.pl, Telefon: +48 24 337 17 00