Teachers

Kliknij na link aby zapoznać się z ogłoszeniami o pracę:

Praca w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii – Ogłoszenia na (bip.org.pl)


Poniżej, do pobrania komplet dokumentów dla lekarzy weterynarii i techników weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji starających się o wyznaczenie do czynności urzędowych.

Informacja dla lekarzy i techników

Załącznik 1 – Zgłoszenie wstępnej gotowości
Załącznik 2 – Oświadczenie zleceniobiorcy
Załącznik 3 – Oświadczenie o wybranej formie umowy
Załącznik 4 –  Upoważnienie
Załącznik 5 – Oświadczenie o braku konfliktu interesów
Załącznik 6 – Klauzula Informacyjna