Praca Archives - PIW Kutno

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, iż poszukuje lekarzy weterynarii i osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do czynności pomocniczych, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz będących pracownikami innego inspektoratu, do wykonywania czynności określonych wr art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( t.j. Dz. U. z 202 lr., poz. 306) na terenie …

BIP

PIW Kutno

Best School

Przyjmowanie i załatwianie spraw jest realizowane zgodnie z zasadami ogólnymi oraz przepisami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Czytaj dalej