Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje o anulowaniu ogłoszenia nr 01/2024
o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Kutnie, z powodu zawarcia w nim zapisów niezgodnych z rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu zagospodarowania składnikami
rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2303).