Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, iż zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1421) posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek natychmiastowego poinformowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz. Zgłoszenia można dokonywać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie, faxem lub drogą e-mailową.

Do formularza na leży dołączyć kopię dokumentu odbioru padliny, wydananego przez zakład utylizacyjny.