Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje o obowiązku przekazywania materiałów szczególnego ryzyka (SRM) – powstających podczas uboju na użytek własny cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz –  do uprawnionych zakładów utylizacyjnych. Najbliższy zakład utylizacyjny uprawniony do odbioru takiego materiału to:

P.P.H. HETMAN Sp. z o.o.

Florianów 24

99-311 Bedlno

tel. kom. +48 662-041-241

tel. / fax (24) 282-16-53