Zgłoszenie planowanej wysyłki zwierząt.

Osoba wysyłająca żywe zwierzęta do państw UE i do krajów trzecich (poza UE) powinna złożyć wniosek o wystawienie świadectwa Traces do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie co najmniej na 24 godziny przed planowaną wysyłką.

Za wydanie świadectwa pobierana jest opłata 25 zł (opłata zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej(Dz. U. z 2013 r. poz. 388)).

Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroze-ze-zwierzetami-towarzyszacymi

PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW TRZECICH (poza UE)

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroz-ze-zwierzetami-domowymi-poza-ue

Przemieszczanie z UE do Wielkiej Brytanii po 1.01.2021

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/brexit

 Wniosek:

Pobierz – Wniosek legalizacja paszportu – wersja Word

Pobierz – Wniosek legalizacja paszportu – wersja PDF

 Wniosek:

Pobierz – Wniosek o wystawienie świadectwa zdrowia handlu TRACES – wersja Word

Pobierz – Wniosek o wystawienie świadectwa zdrowia handlu TRACES – wersja PDF