Informacja na temat możliwości prowadzenia sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego

środa, 08 luty 2017 23:27

 Szczegółowe warunki pozwalające na prowadzenie sprzedaży bezpośredniej, w tym wielkość, zakres i obszar produkcji, jak również niektóre wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu tego rodzaju działalności określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

W celu rejestracji sprzedaż bezpośredniej podmiot musi złożyć wniosek co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty administracyjnej
(w wysokości 10 zł w Urzędzie Miasta Kutno) o wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii (załącznik nr 3- pobierz).

Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje decyzję administracyjną w sprawie wpisu do rejestru podmiotów nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i nadaje takiemu podmiotowi weterynaryjny numer identyfikacyjny. Rozpoczęcie prowadzenia działalności jest możliwe dopiero po otrzymaniu od Powiatowego Lekarza Weterynarii w/w decyzji.