Należy zgłaszać do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii każdego zaobserwowanego dzika, który wykazuje objawy nasuwające podejrzenie afrykańskiego pomoru świń.

◾Należy zgłaszać do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii każdego padłego dzika znalezionego w czasie polowań lub czynności służbowych.

◾Myśliwy po polowaniu przez 72h nie powinien wchodzić do chlewni.

◾Należy przestrzegać higieny po zakończonym polowaniu (nie pozostawiać patrochów w lesie, zdezynfekować sprzęt łowiecki oraz koła pojazdów, zmienić obuwie i odzież).

◾Nie pozostawiać odpadków żywnościowych w lesie.

◾Myśliwi i leśnicy utrzymujący świnie we własnym gospodarstwie winni pamiętać o przestrzeganiu zasad higieny przed każdorazowym wejściem do chlewni.