Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. poz. 451) określa szczegółowe warunki pozwalające na uznanie działalności za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, w tym zakres i obszar produkcji, a także wielkość dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem do konsumenta końcowego. Wskazuje również niektóre wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu tego rodzaju działalności (załącznik nr 1 – pobierz) .

W celu zarejestrowania ww. działalności przedsiębiorca musi złożyć wniosek, co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności (załącznik nr 2 – pobierz) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty administracyjnej (w wysokości 10 zł w Urzędzie Miasta w Kutnie) o wpis do rejestru zakładów.

Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje decyzję administracyjną w sprawie wpisu do rejestru zakładów nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i nadaje takiemu zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny. Rozpoczęcie prowadzenia działalności jest możliwe dopiero po otrzymaniu od Powiatowego Lekarza Weterynarii w/w decyzji.