Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1)     współadministratorem danych osobowych:

  1. a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),
  2. b) w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w województwie Łódzkim jest Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi (adres siedziby: ul. Proletariacka 2/6, 93-569 Łódź, kontakt: e-mail: lodz.wiw@wetgiw.gov.pl, tel.: (48) 42 635 14 00),
  3. c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie (adres siedziby: ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno, kontakt: sekretariat@piw.kutno.pl, tel.: (48) 24 337 17 00), który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

2)     w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:

  1. a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 22 623 24 81,
  2. b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi: iod@wiw-lodz.pl, 42 635 14 07
  3. c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kutnie: rodo@piw.kutno.pl, tel. 24 377 17 00

3)     dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestrów i wykazów na podstawie obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych;

4)     dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym  i  archiwach;

5)     w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;

6)     każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7)     mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

8)     podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy na podstawie złożonego wniosku, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;