toystory_pascal up_pascal walle_pascal walle_pascal nemo_pascal

Ważne Informacje dla hodowców świń dot. Planów Bezpieczeństwa Biologicznego

Z uwagi na fakt, iż do hodowców świń trafiają niespójne informacje dotyczące konieczności bezzwłocznego przygotowania i zatwierdzenia Planów Bezpieczeństwa Biologicznego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że konieczność przygotowania i zatwierdzenia PBB w terminie do 30 listopada 2021r. dotyczy gospodarstw:

  1. w obszarze objętym ograniczeniami II i III, z których pochodzą zwierzęta lub tam gdzie jest to dopuszczone zgodnie z wymaganiami RWK 2021/605 produkty pochodzące od tych zwierząt poza te obszary;
  2. w obszarze objętym ograniczeniami I Plany Bezpieczeństwa Biologicznego są wymagane tylko w gospodarstwach, z których żywe świnie będą przemieszczane poza granice Polski. PBB nie jest wymagany
    dla gospodarstw w obszarze objętym ograniczeniami I, z których świnie będę przemieszczane do innych gospodarstw lub rzeźni  na terenie kraju.

Informacja o zasięgu obszarów objętych ograniczeniami jest aktualizowana przez Główny Inspektorat Weterynarii dostępna pod linkiem:
https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Główny Inspektorat Weterynarii opracował dwa wzory planu:

  1. Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie  w liczbie 300 sztuk średniorocznie, niezatrudniających pracowników do obsługi zwierząt i produkcji pasz spoza gospodarstwa;
  2. Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie  w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.

Wzory tych dokumentów oraz wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie dostępne są na stronie internetowej pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzorweterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021 

Załącznik nr 1

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń - Ochrona naszych świń przed ASF


Afrykański pomór świń (ASF) to śmiertelna choroba dotykająca świnie domowe i dziki, na którą nie ma szczepionki ani lekarstwa. Chociaż ASF nie jest groźny dla ludzi, może poważnie zaszkodzić hodowli świń. Wybuchy ognisk ASF stanowią poważne zagrożenie dla hodowli świń. Wspólnie, poprzez wykrywanie, zapobieganie i zgłaszanie, możemy powstrzymać jego rozprzestrzenianie się i chronić nasze świnie.

Więcej informacji:

StopASF - Trusted Science for Safe Food (efsa.gitlab.io)

 

Poniżej do pobrania:

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń 

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń cz. 2

Afrykański Pomór Świń