PIW Kutno

Zielony

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno
tel. 24 337-17-00, fax: 24 337-17-01
e-mail: sekretariat@piw.kutno.pl
Zamówienia publiczne Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie.
Lecznice w powiecie kutnowskim i łęczyckim. Podejrzenie wścieklizny.
Inspekcja Weterynaryjna została powołana w celu realizacji zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii.
Praca w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kutnie
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych email:rodo@piw.kutno.pl, tel. 24 377 17 00

Pytanie:

Przyjmowanie i załatwianie spraw jest realizowane zgodnie z zasadami ogólnymi oraz przepisami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Zgodnie z obowiązującym w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kutnie obiegiem korespondencji wszystkie sprawy wnoszone pisemnie bezpośrednio do sekretariatu Inspektoratu rejestrowane są w dzienniku korespondencyjnym. Po zarejestrowaniu, sprawy przekazywane są Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii do dekretacji, a następnie zgodnie z adnotacjami do poszczególnych komórek organizacyjnych Inspektoratu. Przy dekretacji umieszczane są dyspozycje dotyczące sposobu załatwienia sprawy, terminu lub inne adnotacje. Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych kwitują odbiór zadekretowanej korespondencji w dzienniku korespondencyjnym w sekretariacie, a następnie rejestrują przyjęte sprawy we własnych komórkach. Sprawy załatwiane są wg kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Pracownik inspektoratu przygotowuje i przedkłada projekt pisma Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. Po zaaprobowaniu przedkłada się do podpisu czystopis wraz z odpowiednią ilością kopii, a następnie przekazuje się do sekretariatu celem wysłania do adresatów. Sprawy załatwione wysyła się w dniu ich podpisania.

Aby załatwić sprawę w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kutnie należy skontaktować się z tutejszym urzędem:

Adres: Henryka Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno, Godziny:  7:30 – 15:30,

Adres email: sekretariat@piw.kutno.pl, Telefon: +48 24 337 17 00

Teachers

Kliknij na link aby zapoznać się z ogłoszeniami o pracę:

Praca w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii – Ogłoszenia na (bip.org.pl)


Poniżej, do pobrania komplet dokumentów dla lekarzy weterynarii i techników weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji starających się o wyznaczenie do czynności urzędowych.
1 – Informacja dla lekarzy i techników
2 – Oświadczenie technik (koneksje)
3 – Oświadczenie ULW (koneksje)
4 – Oświadczenie zleceniobiorcy
5- Upoważnienie
6 – Zgłoszenie wstępnej gotowości
7 – Zobowiązanie

Aktualności

BIP

PIW Kutno

Best School

Przyjmowanie i załatwianie spraw jest realizowane zgodnie z zasadami ogólnymi oraz przepisami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Czytaj dalej

Back to top