toystory_pascal up_pascal walle_pascal walle_pascal nemo_pascal

WAŻNA INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY I MYŚLIWYCH

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!! PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!! JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA? 

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Wniosek o wpisanie podmiotu do systemu TRACES

Poniżej do pobrania wniosek o wpisanie podmiotu do systemu TRACES.

Pobierz:

Wniosek_o_wpisanie_podmiotu_do_traces.docx

 

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT – BIOASEKURACJA

W związku z publikacją w Dz. U. KE  L129/1 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz koniecznością przygotowania stosownych procedur jego wdrożenia, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przekazuje pierwszy dokument dotyczący wdrożenia ww. nowego aktu prawnego, opisujący sposób wdrożenia i interpretacji wymagań zawartych w załączniku II do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605.

 Pobierz:

Załącznik 1 Wytyczne

Załącznik 2 Rozporządzenie

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT!

Poniżej zamieszczamy zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków.

POBIERZ:

Zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków.pdf

Nie ryzykuj - zaszczep się!

Trwają zapisy kolejnych roczników według harmonogramu.

Link do spotu promującego szczepienia przeciw COVID-19:

https://www.facebook.com/watch/?v=127264382670181

Rozporządzenie uchylające obszary HPAI

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2021 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 7 kwietnia 2021 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:

§ 1. Traci moc rozporządzenie nr 2/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 marca 2021 w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz.1087).

§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego.

 

Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński

 

Pobierz Rozporządzenie