W związku z niekorzystną sytuacją epizootyczną w województwie łódzkim w odniesieniu do zgnilca amerykańskiego pszczół (2021 r. – 12 ognisk choroby, 2022 r. – 18 ognisk choroby do dnia 7 października) Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi przekazuje zalecenia:

  • „Jak uchronić pasiekę przed wystąpieniem zgnilca amerykańskiego pszczół” wraz z załącznikami:
  • sposoby oczyszczania i odkażania, lista laboratoriów urzędowych wyznaczonych do przeprowadzania badań laboratoryjnych w kierunku chorób pszczół
  • listy badań laboratoryjnych w kierunku chorób pszczół wykonywanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym — Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, wśród pszczelarzy województwa łódzkiego.