Ustawa z 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zastąpi te z 2 kwietnia 2004 r. z czym wiąże się szereg zmian w identyfikacji zwierząt.