Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie uprzejmie informuje, że została udostępniona nowa możliwość dokonywania zgłoszeń padłego bydła, owiec i kóz ONLINE. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem strony lub skanując poniższy kod QR swoim telefonem:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie zachęca do zgłaszania padłego bydła, owiec lub kóz w sposób przedstawiony powyżej.