Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, iż poszukuje lekarzy weterynarii i osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do czynności pomocniczych, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz będących pracownikami innego inspektoratu, do wykonywania czynności określonych wr art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( t.j. Dz. U. z 202 lr., poz. 306) na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego, w zakresie:
•          sprawowania nadzoru nad ubojem zwńerząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju.
•          sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia.
•          czynności pomocniczych przy badaniu przed i poubojowym zwierząt rzeźnych.

Pobierz