Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie ogłasza nabór uzupełniający

  • lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, w tym lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt,
  • osób niebędących pracownikami Inspekcji, spełniających wymagania w zakresie kwalifikacji do wykonywania czynności pomocniczych,
  • lekarzy weterynarii niebędących pracownikami kierowanego przez niego powiatowego inspektoratu weterynarii,

do wykonywania czynności w ramach wyznaczenia w 2024 roku na terenie powiatu kutnowskiego oraz powiatu łęczyckiego.