Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie, poszukuje lekarzy weterynarii oraz personel pomocniczy

1 – Informacja dla lekarzy i techników

2 – Oświadczenie technik (koneksje)

3 – Oświadczenie ULW (koneksje)

4 – Oświadczenie zleceniobiorcy

5- Upoważnienie

6 – Zgłoszenie wstępnej gotowości

7 – Zobowiązanie