Podmiot zamierzający prowadzić transport środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, musi przed rozpoczęciem działalności złożyć do Powiatowego Lekarza Weterynarii prawidłowo wypełniony wniosek  pobierz.

Do wniosku należy dołączyć opłatę w wysokości 10 zł na podany niżej numer konta:

26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

Urząd Miasta Kutno Bank BGŻ SA Oddział Operacyjny w Kutnie

Dopiero po wydaniu decyzji zatwierdzającej wniosek oraz nadaniu Weterynaryjnego Numeru Identyfikacyjnego możliwe jest rozpoczęcie działalności.

Każdy środek transportu, przed rozpoczęciem jego użytkowania w zakresie transportu produktów pochodzenia zwierzęcego, musi być sprawdzony i dopuszczony do w/w działalności przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.