Szanowni Państwo!

W związku z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz.768) istnieje obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Z uwagi na powyższe każdy, kto posiada drób lub ptaki na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych
w pomieszczeniach mieszkalnych), powinien fakt utrzymywania drobiu
w formie pisemnej wg załączonego wzoru, pocztą e-mail, lub osobiście zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kutnie.

 

Wypełniony formularz „ Zgłoszenie faktu posiadania drobiu/ptaków” należy:

  • złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie 
  • przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
    ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno
  • przesłać drogą e-mail na adres: sekretariat@piw.kutno.pl

Hodowcy, którzy nie zgłaszają utrzymywania drobiu na własne potrzeby oraz nie stosują się do zakazów i nakazów wyszczególnionych w rozporządzeniu  muszą liczyć się z karami finansowymi

w wysokości : od 779,95 do 7 799,56 zł.

W załączeniu do pobrania :

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r., poz. 768)

2. Formularz zgłoszeniowy.