ROZPORZĄDZENIE NR 11/2021
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KUTNIE
z dnia 2 sierpnia 2021 r.
uchylające Rozporządzenie nr 3/2021 z dnia 14 maja 2021r.
w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie
powiatu kutnowskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji w związku
z rozpoczynającym się sezonem lotów treningowych i konkursowych gołębi.

Pobierz Rozporządzenie