ROZPORZĄDZENIE NR 12/2021 
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KUTNIE 
z dnia 2 sierpnia 2021 r. 
uchylające Rozporządzenie nr 5/2021 z dnia 14 maja 2021r. 
w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie 
powiatu łęczyckiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji w związku 
z rozpoczynającym się sezonem lotów treningowych i konkursowych gołębi. 

Pobierz Rozporządzenie