Lekarze Weterynarii wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie

do wydawania świadectw zdrowia oraz obserwacji zwierząt pod kątem wścieklizny

w powiecie kutnowskim i łęczyckim: