Z uwagi na fakt, iż do hodowców świń trafiają niespójne informacje dotyczące konieczności bezzwłocznego przygotowania i zatwierdzenia Planów Bezpieczeństwa Biologicznego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że konieczność przygotowania i zatwierdzenia PBB w terminie do 30 listopada 2021r. dotyczy gospodarstw:

  1. w obszarze objętym ograniczeniami II i III, z których pochodzą zwierzęta lub tam gdzie jest to dopuszczone zgodnie z wymaganiami RWK 2021/605 produkty pochodzące od tych zwierząt poza te obszary;
  2. w obszarze objętym ograniczeniami I Plany Bezpieczeństwa Biologicznego są wymagane tylko w gospodarstwach, z których żywe świnie będą przemieszczane poza granice Polski. PBB nie jest wymagany
    dla gospodarstw w obszarze objętym ograniczeniami I, z których świnie będę przemieszczane do innych gospodarstw lub rzeźni  na terenie kraju.

Informacja o zasięgu obszarów objętych ograniczeniami jest aktualizowana przez Główny Inspektorat Weterynarii dostępna pod linkiem:
https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Główny Inspektorat Weterynarii opracował dwa wzory planu:

  1. Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie  w liczbie 300 sztuk średniorocznie, niezatrudniających pracowników do obsługi zwierząt i produkcji pasz spoza gospodarstwa;
  2. Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie  w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.

Wzory tych dokumentów oraz wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie dostępne są na stronie internetowej pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzorweterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021 

Załącznik nr 1