Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1570) ogłasza nabór lekarzy weterynarii oraz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do czynności pomocniczych niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania czynności w ramach wyznaczenia w 2023 roku na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego.