ZARZĄDZENIE Nr 7/2021

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej zgłoszenia lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych ubiegających się o wyznaczenie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1557) na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego na rok 2022

Pobierz Zarządzenie