toystory_pascal up_pascal walle_pascal walle_pascal nemo_pascal

24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie, na podstawie zarządzenia nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, informuje:

W poniedziałek 24 grudnia 2018 r. urząd będzie nieczynny.

Urząd będzie czynny w sobotę, 15 grudnia 2018 r.